Prezentacje

Prezentacje
2010-11-19

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami konferencyjnymi. Prezentacje podzieliliśmy zgodnie z tym, jak ułożone zostały sesje podczas Konferencji. Po kliknięciu na tytuł referatu plik z prezentacją zostanie pobrany automatycznie .

 


Sesja I – Ludzie nad Rzeką. Działania nadrzeczne angażujące społeczność.


  "Rozwój  a zachowanie natury - za i przeciw. Działania lokalne oraz współpraca międzysektorowa podstawą dobrego gospodarowania wodami" - Artur Furdyna – Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Ewa Leś – Stowarzyszenie  Ekologiczne EKO-UNIA.

- „Akademia Partnerstwa – Wiedza i dobre praktyki partnerstwa trójsektorowego”, Barbara Kazior – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

- "Transgarniczny Klaster TKT-BSzB", dr inż. Zbigniew Zbroja – Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk /TKT-BSzB.

-  „Planowanie przestrzenne oraz zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadrzecznych, w oparciu o różne studia - co z tego wynika dla miasta i ludzi”, dr Mirosław Grochowski – Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej UW; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

-  „Turystyka i ekologia – rozbieżności i zbieżności interesów”, Mirosław Czerny – Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

-  „River//Cities – kultura dla rozwoju przestrzeni publicznych nad rzekami, przykłady działań w Europie”, Agnieszka Wlazeł – Prezes Fundacji Impact.

 

Sesja II – Ekologia i prawo w działaniach nadrzecznych

 

- "Prawo wodne a sposób korzystania z wód", Dariusz Bogacz - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

-  „Promowanie szacunku dla środowiska wodnego jako warunek konieczny dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej”, Barbara Chammas – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Krakowie.

- "Ekohydrologia dla renaturyzacji rzek łódzkich w kontekście zintegrowanej rewitalizacji i procesu Miasta Kreatywnego”, Monika Dzięgielewska-Geitz – Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi.

-  „Prezentacja ekologicznych działań lokalnych prowadzonych przez szkoły we współpracy z lokalnym samorządem”, Nina Gałuszka – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.

- „Animacja działań społecznych, gospodarczych i publicznych nad rzeką Odrą na przykładzie Partnerstwa Kraina Łęgów Odrzańskich”, Rafał Plezia – Grupa Partnerska "Kraina Łęgów Odrzańskich".

-  „Bursztynowy Szlak Greenways - Przyroda, Tradycja, Ludzie”, Krzysztof Florys – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Program Zielonych Szlaków - Greenways.

 

Sesja III – Działania kulturalne na nabrzeżach, wywierające wpływ na zrównoważony rozwój terenów nadrzecznych.

- „Radunia – z Nurtem Sztuki: rzecz o małej rzeczce, która połączyła dzielnice i ich mieszkańców w twórczym działaniu”, Agnieszka Cichocka, Magdalena Zakrzewska-Duda – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

-  „VISTULA ART KAYAK - przykład połączenia edukacji kulturalnej z rekreacją w oparciu o potencjał rzeki”, Bartłomiej Włodkowski – Fundacja AVE.

-  „Sztuka nad Wisłą / odcinek Tczew”, Martyna Groth – Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej “Po-Most”; dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA.

-  „TransFORM - twórcza przestrzeń nad Wisłą. Jak sztuka budzi odpowiedzialność za miejsce”, Klara Kopcińska – Stowarzyszenie STEP, Galeria 2B.

-  „Festiwal Powiślenia jako przykład lokalnej inicjatywy kulturalnej nad Wisłą”, Katarzyna Federowicz - Organizator Festiwalu Powiślenia.

 - „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę zainicjowany przez Klub Gaja w 2005r.”, Jacek Bożek – Klub Gaja.

 - Wędrówki Nadwiślańskie – koncepcja trasy wycieczkowej promującej Wisłę w Warszawie (edukacja, historia, przyroda)”, dr Kinga Kimic – Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW.

 


Sesja IV– Planowanie przestrzenne oraz zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadrzecznych.

- „Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w północnej Polsce - wnioski z badań w ramach projektu REURIS”, dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Instytut  Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

-  „Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody w Gdańsku”, dr inż. arch. Lucyna Nyka – Politechnika Gdańska.

-  „Rewitalizacja i Rozwój Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej  E-70 w Bydgosko - Toruńskim Obszarze Metropolitalnym.", Stanisław Wroński – Miejska Pracownia Urbanistyczna - Bydgoszcz.

-  „Powrót Tczewa nad Wisłę - historia działań planistycznych i rewitalizacyjnych”, Danuta Morzuch-Bie.lawska – Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 - „Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu (Europa - Miasto, Zgorzelec – Görlitz)”, Katarzyna Kolińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 - „7 Grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach” – Marta Ryżewska, Uniwersytet Warszawski.

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30