2010-10-28

rozmowy wiślane

Ogólnopolska konferencja "Temat:Rzeka. Ekologia - Ludzie – Rozwój. BUDOWANIE PARTNERSTW W INICJATYWACH NADRZECZNYCH."

Warszawa, 4-5 listopad 2010


Konferencja umożliwi spotkanie się przedstawicielom instytucji, firm i organizacji – zwłaszcza uczestnikom warsztatów, a także studentom, m.in. geografii czy architektury krajobrazu. Podczas konferencji powołana zostanie Ogólnopolska Sieć Animatorów Rzek.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematami referatów oraz do pobrania Księgi Abstraktów w formacie .pdf

 

Imię i Nazwisko

Instytucja

Tytuł Referatu

Artur Furdyna, Ewa Leś

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

"Rozwój a zachowanie natury - za i przeciw. Działania lokalne oraz współpraca międzysektorowa podstawą dobrego gospodarowania wodami"

Barbara Kazior

  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Koordynator Programu Grup Partnerskich i Ekomuzeów 

Akademia Partnerstwa – Wiedza i dobre praktyki partnerstwa trójsektorowego”,

Dr inż. Zbigniew Zbroja

Trans graniczny Klaster Turystyczny Szlak wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk /TKT-BSzB

"Traqnsgarniczny Klaster TKT-BSzB",

  Dr Mirosław Grochowski

Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej UW; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Planowanie przestrzenne oraz zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadrzecznych, w oparciu o różne studia - co z tego wynika dla miasta i ludzi”

Mirosław Czerny

  Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Dyrektor ds. programowych Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Turystyka i ekologia – rozbieżności i zbieżności interesów”,

Agnieszka Wlazeł

  Prezes Fundacji Impact

River//Cities – kultura dla rozwoju przestrzeni publicznych nad rzekami, przykłady działań w Europie”,

Dariusz Bogacz

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

"Prawo wodne a sposób korzystania z wód"

  Barbara Chammas

 

 

   

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Promowanie szacunku dla środowiska wodnego jako warunek konieczny dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej”

  Monika Dzięgielewska-Geitz

  Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi

"Ekohydrologia dla renaturyzacji rzek łódzkich w kontekście zintegrowanej rewitalizacji i procesu Miasta Kreatywnego”

  Nina Gałuszka

 

 

 

  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa

Prezentacja ekologicznych działań lokalnych prowadzonych przez szkoły we współpracy z lokalnym samorządem”,

Rafał Plezia

  Grupa Partnerska "Kraina Łęgów Odrzańskich"

Animacja działań społecznych, gospodarczych i publicznych nad rzeką Odrą na przykładzie Partnerstwa Kraina Łęgów Odrzańskich”

  Krzysztof Florys

  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Program Zielonych Szlaków – Greenways

Bursztynowy Szlak Greenways - Przyroda, Tradycja, Ludzie”,

Bartłomiej Włodkowski

  Fundacja AVE

VISTULA ART KAYAK - przykład połączenia edukacji kulturalnej z rekreacją w oparciu o potencjał rzeki”,

Martyna Groth

  Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej “Po-Most”; dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA

Sztuka nad Wisłą / odcinek Tczew”

Agnieszka Cichocka, Magdalena Zakrzewska-Duda

  Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Radunia – z Nurtem Sztuki: rzecz o małej rzeczce, która połączyła dzielnice i ich mieszkańców w twórczym działaniu”,

  Klara Kopcińska

  Stowarzyszenie STEP, Galeria 2B

TransFORM - twórcza przestrzeń nad Wisłą. Jak sztuka budzi odpowiedzialność za miejsce”

  Katarzyna Federowicz

 

 

  Organizator Festiwalu Powiślenia

Festiwal Powiślenia jako przykład lokalnej inicjatywy kulturalnej nad Wisłą”

Jacek Bożek

  Klub Gaja

Ogólnopolski program edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę zainicjowany przez Klub Gaja w 2005r.”

  Dr Kinga Kimic

 

 

 

  Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW

Wędrówki Nadwiślańskie – koncepcja trasy wycieczkowej promującej Wisłę w Warszawie (edukacja, historia, przyroda)”

Dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak

  Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Dobre praktyki rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych w północnej Polsce - wnioski z badań w ramach projektu REURIS”,

  Dr  inż. arch. Lucyna Nyka

 

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej

Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody w Gdańsku”,

  Stanisław Wroński

   

  Miejska Pracownia Urbanistyczna – Bydgoszcz

Rewitalizacja i Rozwój Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej  E-70 w Bydgosko - Toruńskim Obszarze Metropolitalnym."

  Danuta Morzuch-Bielawska

  Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tczewie

Powrót Tczewa nad Wisłę - historia działań planistycznych i rewitalizacyjnych”,

  Katarzyna Kolińska

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu (Europa - Miasto, Zgorzelec – Görlitz)”

  Marta Ryżewska

  Uniwersytet Warszawski

7 Grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach”

filmy


««
»»
May 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31