Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Lokalna Grupa DziaÅania ? Dorzecze WisÅy Lokalna Grupa Działania ? Dorzecze Wisły

 

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

W październiku 2008 roku z inicjatywy podmiotów publicznych, gospodarczych
i społecznych. Statutowym celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy stworzyć mieszkańcom gmin zrzeszonych dogodne warunki do rekreacji i rozwoju, uwzględniając przy tym ochronę oraz promocję środowiska naturalnego i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz produktów lokalnych. Stawiamy sobie również za cel rozwijanie i ugruntowanie poczucia tożsamości mieszkańców z własnymi miejscowościami.

Poprzez promowanie regionu i działań chcemy zachęcić społeczność do aktywnego udziału w inicjatywach przez nas realizowanych, a odwiedzających nasz region turystów, do korzystania z uroków i walorów przyrodniczo-kulturalnych z atrakcjami znajdującymi się na jego obszarze włącznie.

http://www.dorzeczewisly.pl/

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30