Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Towarzystwo PrzyjacióŠRzek Iny i GowienicyTowarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

 

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy stawia sobie za cel ochronę naturalnych ekosystemów rzecznych, zarówno pod kątem rozwoju wielu rodzajów turystyki na ich bazie, jak również dla poprawy stanu naszych wód. Nasze dążenia są zgodne z Unijną Ramową Dyrektywą Wodną, oraz innymi dyrektywami środowiskowymi oraz Dyrektywą Powodziową. Dzikie rzeki są bezpieczniejsze dla ludzi, a dzięki zachowaniu i poprawie bioróżnorodności niosą czystszą, zdatną dla człowieka i wszystkiego co żyje, wodę.

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30