Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Stowarzyszenie ?Teraz Odra?Stowarzyszenie ?Teraz Odra?

 

    Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” zostało powołane przez podmioty gospodarcze  prowadzące działalność związaną z Odrą - wśród nich są armatorzy, stocznie, firmy pogłębiarskie i budownictwa hydrotechnicznego, organizacje turystyczne i sportowe oraz osoby fizyczne zainteresowane harmonijnym współżyciem z Odrą jako miejscem pracy i wypoczynku. Bezpośrednim celem zawiązania Stowarzyszenia jest  gospodarczy  i turystyczny rozwój Dorzecza Odry. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i chce współuczestniczyć we wszystkich pracach mających na celu poprawę stanu Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz infrastruktury żeglugowej (porty, przeładownie, nabrzeża, przystanie, śluzy itd.) oraz w tworzeniu programów sprzyjających rozwojowi innych obszarów gospodarki mających związek z rzeką

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30