Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Towarzystwo PrzyjacióŠRzeki WeÅnyTowarzystwo Przyjaciół Rzeki Wełny

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wełny zostało powołane w celu ochrony cennych gatunków ichtiofauny oraz poprawy jakości wód rzek dorzecza Warty, a w szczególności Wełny i Flinty. Nasze dążenia są zgodne z Unijnym standardem ochrony rzek, Ramową Dyrektywą Wodną i polegają głównie na zapobieganiu bezmyślnym ingerencjom w koryta rzeczne, które powodują degradację ekosystemów wodnych i pogarszanie się jakości wód.

Drugą formą działalności TPRW są programy odtwarzania i ochrony populacji cennych gatunków ryb takich jak: Łosoś szlachetny, troć wędrowna, pstrąg potokowy oraz lipień. Programy prowadzimy wspólnie z Uniwesytetem Przyrodniczym w Poznaniu i opierają się głównie na ochronie tarła, zarybieniach oraz inwentaryzacji populacji wyżej wymienionych ryb w Wełnie i Flincie.

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30