Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Centrum Informacji i Edukacji EkologicznejCentrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej (CIEE) powstało w 1993 roku na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oferuje zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których wykaz znajduje się na stronie internetowej.

Wiele informacji zawiera redagowany przez CIEE "Zielony Biuletyn" aktualizowany dwa razy w miesiącu, który ukazuje się na stronie internetowej www.ciee-gda.pl oraz jest rozsyłany elektronicznie do wszystkich zainteresowanych.

Na stronie internetowej można również znaleźć szereg wiadomości przedstawiających działania Centrum oraz aktualnych wydarzeń w dziedzinie ekologii.

CIEE promuje działalność artystyczną i kulturalną, inspirującą ludzi do zachowań prośrodowiskowych w różnych dziedzinach życia.Centrum tworzy też cykliczny serwis aktualnych imprez i akcji o charakterze proekologicznym w regionie oraz koordynuje w województwie pomorskim Miejskie Zielone Dni (Urban Green Days) realizowane z inicjatywy Dyrektoriatu ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej.

 

Zapraszmy również w poszukiwaniu rzecznych inspiracji.

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30