Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Bug - Rzeka Å»yciaBug - Rzeka Życia

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń ekologicznych dla młodzieży. Rekrutacja ma wyłonić spośród niej osoby twórcze i aktywne, w szczególności te, które wiążą swą przyszłość z ekologią. Dla całego przedsięwzięcia kapitalne znaczenie ma również umocowanie uczestników w ich lokalnych środowiskach. Staną się oni liderami w regionach, skupiając wokół projektu i jego inicjatyw kolejne aktywne osoby ze swojego otoczenia.

Temat projektu Edukacja dla młodzieży to jednocześnie główny środek do osiągnięcia celu projektu. Wszystko co się z nim wiąże, począwszy od jego założeń, konstrukcji, systemu i tematyki szkoleń, poprzez wszystkie etapy, aż po realizację praktycznych inicjatyw, zostało pomyślane tak, by ten cel zrealizować

 

Zobacz więcej www.bugrzekazycia.pl

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30