Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Salwinia Ekoklub Salwinia Ekoklub

www.tuga.info.pl

Idea wspólnego działania zrodziła się spontanicznie podczas organizowanych przez Foto-Opitz i Klub Nowodworski sprzątania rzeki Tugi. Założyliśmy, że będziemy nieformalną grupą działającą przy Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klubie Nowodworskim i … zaczęło się. Kolejne sprzątania rzeki nabrały częstotliwości i rozmachu. Grupa licząca od początku ponad 10 osób została przeszkolona przez RCI w budowaniu partnerstwa. Nasze działania nabrały tempa kiedy zaczęliśmy pracę nad projektem Salve Salwinia, Tunel Tugi i Łączy nas delta. Przeszliśmy chrzest bojowy bo okazało się że Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyznał nam fundusze na koniec roku. Były więc akcje sprzątania Tugi, konkurs fotograficzny dotyczący rzeki, wystawę uliczną, happening ekologiczny, opracowanie strony internetowej poświęconej rzece, budowa użytku ekologicznego i zagospodarowanie nabrzeża przy nowodworskim Liceum Ogólnokształcącym, wizyty studialne u doświadczonych ekologów z Kwidzyna, Słupsku, w Holandii i na Wysoczyźnie Elbląskiej, wydanie albumu i ulotek edukacyjno-informacyjnych o rzece Tudze i jej otoczeniu. Przez ostatnie dwa lata organizujemy zawody w badani bioróżnorodności rzeki Tugi Tuga Bioblitz.

www.tuga.info.pl

Jesteśmy otwarci na nowe pola działania, które będą służyły ochronie naszej żuławskiej przyrody. Zapraszamy do współpracy osoby i organizacje.

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30