Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Pierwsza Warszawska Agenda 21Pierwsza Warszawska Agenda 21

 

http://www.agenda21.waw.pl

Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 jest niedochodową organizacją pozarządową, zrzeszającą specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwój. Postawiliśmy sobie dwa główne cele:

 1. Inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie działań obywatelskich oraz przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, artystycznych i gospodarczych służących:
  • propagowaniu wielokulturowości etnicznej i narodowościowej oraz dziedzictwa kulturowego,
  • ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
  • budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności;
  • promocji zdrowia i poprawie jakości życia,
  • pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 2. Inicjowanie i propagowanie dialogu i partycypacji społecznej służących:
  • integrowaniu społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych celów rozwoju oraz upowszechnianiu działań interdyscyplinarnych,
  • długofalowemu planowaniu i zarządzaniu opartemu o cele i zasady zrównoważonego rozwoju,
  • analizowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu tych procesów.

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30