Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Pracownia Projektów RewitalizacjiPracownia Projektów Rewitalizacji

 

Pracownia Projektów Rewitalizacji

Pracownia Projektów Rewitalizacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną oraz popularyzatorską w sferze szeroko i kompleksowo rozumianej rewitalizacji miast i obszarów wiejskich poprzez:

 • prowadzenie badań, analiz i interdyscyplinarnych studiów w zakresie szeroko rozumianej problematyki rozwoju, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich,
 • popieranie i rozwijanie edukacji oraz działań w zakresie rewitalizacji,
 • upowszechnianie i kształtowanie znaczenia rewitalizacji dla funkcjonowania i rozwoju miast oraz obszarów wiejskich
 • popularyzację i promocję dobrych praktyk w zakresie osiągnięć rewitalizacji,
 • interdyscyplinarną, twórczą wymianę wiedzy i doświadczeń na temat problematyki rozwoju rewitalizacji,
 • inspirowanie i integrację różnych „aktorów” (środowisk) procesu rewitalizacji w celu podejmowania wspólnych, kompleksowych działań,
 • współpracę z podmiotami reprezentującymi wszystkie sektory życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego przy programowaniu, inicjowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych,
 • podejmowanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych istotnych dla sprawnego, efektywnego i społecznie akceptowanego procesu rewitalizacji.

Zakres oferty:

 • Edukacja glolokalna
 • Popularyzacja rewitalizacja
 • Badania i rozwój
 • Doradztwo i konsulting

Pracowania jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30