Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • NadbaÅtyckie Centrum Kultury w GdaÅsku (NCK)Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (NCK)

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (NCK) jest samorządową instytucją kultury Województwa Pomorskiego, której zadaniem jest upowszechnianie kultury oraz organizowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej województwa z innymi państwami, w szczególności państwami basenu Morza Bałtyckiego. 

Od 1992 r. zajmujemy się współtworzeniem kultury, realizacją projektów artystycznych i naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. 

Wśród naszych realizacji znajdują się projekty muzyczne, literackie, naukowe, filmowe, wystawy, szereg działań interdyscyplinarnych, warsztatowych, akcji kulturalnych i społecznych, jak również działalność wydawnicza. Bierzemy także czynny udział we współtworzeniu nadbałtyckiej polityki kulturalnej.

NCK już od kilku lat konsekwentnie porusza w swych projektach rolę wody w krajobrazie i życiu miasta.  Każdy kolejny projekt to zdobycie ważnego doświadczenia, zwiększenie liczby partnerskich organizacji i osób do współpracy przy następnych projektach i  poszerzenie kręgu odbiorców. Do tej pory zrealizowaliśmy w tym zakresie:

- 2004 r. „Fortyfikacje Gdańska” – w ramach projektu zorganizowano m.in. „wykłady plenerowe”  i wydarzenia artystyczne na terenie Dolnego Miasta i twierdzy Wisłoujście

- 2006 r. - bilateralny projekt z regionem Noord-Holland: Polska – Holland/Polen-Holandia, którego część dotyczyła roli wodnych szlaków śródlądowych w planowaniu przestrzennym.

- 2007 r. – „Lekcja Gotyku” w ramach projektu zorganizowano m.in. „wykłady plenerowe” gotyckim szlakiem przez Stare Miasto wyznaczonym kanałem Raduni

- 2009 r. - Radunia – Z Nurtem Sztuki – warsztaty eko-artu, koncerty, miejska gra historyczna, integracja środowisk i mieszkańców gdańskich dzielnic Orunia i Stare Miasto 

- 2010 r. – Gdańsk Miasto nad Wodą – debata ekspertów z różnych dziedzin, wystawa, wędrówka popularnonaukowa „Szlakiem wodnym Gdańska”

Od 2008 r. NCK jest członkiem międzynarodowej sieci „River//Cities” – pracownicy NCK uczestniczą w spotkaniach sieci oraz na bieżąco wymieniają się doświadczeniami z innymi organizacjami partnerskimi. W ramach tej współpracy latem 2009 r.  projekt gdańskiego artysty K. Zientary z dziedziny eko-artu, zgłoszony przez NCK, został zaprezentowany podczas Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany w Warszawie. Współpraca pozwoliła na współfinansowanie projektu, który w listopadzie 2009 r. został pokazany również w Gdańsku w ramach „Narracji”.

 

Ponadto dostrzegając potrzebę realizacji wydarzeń na styku sztuki i ekologii NCK zrealizowało następujące działania

- 2008 r. debata „Kulturalni dla środowiska” – z udziałem naukowców, działaczy ekologicznych, artystów oraz dziennikarzy

- 2008 r. – Eco Art - warsztaty ekologiczne dla artystów w Stacji Morskiej UG w Helu, prowadzone przez pracowników stacji

- 2009 r. – „Zielona Kuźnia”  - projekt interdyscyplinarny - na styku ekologii, nauki i sztuki – skierowany do uczniów szkół podstawowych –we współpracy z Zabytkową Kuźnią Wodną w Gdańsku Oliwie.

- 2010 r. – Uwaga Morświn! Arszyn Amplificador 5 - podczas projektu krótkie formy akustyczne, czyli nagrania syntetycznej reprezentacji dźwięków wydawanych przez morświny, przetworzone zostały w dzwonki do telefonów komórkowych. 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30