Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Regionalny ZarzÄd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Partner programu Temat: Rzeka

Zasięg terytorialny działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje: region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy oraz region wodny Świeżej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW w Warszawie) jest państwową jednostką budżetową właściwą w sprawach zarządzania wodami oraz korzystaniem z wód w regionie wodnym. Podlega Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Jako organ administracji rządowej niezespolonej działa na podstawie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) oraz zarządzenia Nr 91 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powierzchnia obszaru wynosi 111,47 tys. km² (ok. 1/3 powierzchni Polski) i znajduje się w granicach administracyjnych 11 województw (w tym 2 w całości), 139 powiatów (w tym 16 grodzkich) i 906 gmin.

Obszar działania RZGW w Warszawie obejmuje dorzecze Wisły - region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy, region wodny Świeżej. 

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30