Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Miesiecznik PrzeglÄd komunalnyMiesiecznik Przegląd komunalny

Patron medialny programu Temat: Rzeka

Pismo ma charakter informacyjno-poradniczy, jest łącznikiem pomiędzy nauką i praktyką, instytucjami badawczymi i praktykami w samorządach, zarządach gmin i urzędach administracji publicznej. Pismo ma celu szeroką popularyzację interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i zasobów przyrody. Prezentuje najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne, stanowiąc forum wymiany doświadczeń. Prezentuje działalność firm i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Stałe działy: Informator, Kalendarium, Środowisko, Prawo Ochrony Środowiska, Gospodarka Odpadami, Woda-Ścieki, Drogownictwo-Komunikacja, Gospodarka Przestrzenna, Energia, Finanse-Zarządzanie, Zieleń Miejska, Forum. Integralną część czasopisma stanowią dodatki naukowe pod nazwą „Zeszyty Komunalne”. Wydawnictwo ABRYS działa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wydaje specjalistyczne miesięczniki: „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czystą Energię”, „Wodociągi-Kanalizację” i „Zieleń Miejską” oraz rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”.

http://www.abrys.pl/

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30